fbpx

Kako izabrati respiratornu masku koja će nas uistinu zaštititi od zagađenog zraka?

Respiratorne maske klasificiraju se jednim od standarda u nastavku.

USA standard definisan od strane National Institute for Occupational Safety and Health

Klasa Nivo filtracije
N95 Filtrira najmanje 95% čestica u zraku
N99 Filtrira najmanje 99% čestica u zraku
N100 Filtrira najmanje 99,97% čestica u zraku

Europski standard EN 143

Klasa Nivo filtracije
P1 Filtrira najmanje 80% čestica u zraku
P2 Filtrira najmanje 94% čestica u zraku
P3 Filtrira najmanje 99,95% čestica u zraku

Europski standard EN 149

Klasa Nivo filtracije
FFP1 Filtrira najmanje 80% čestica u zraku
FFP2 Filtrira najmanje 94% čestica u zraku
FFP3 Filtrira najmanje 99% čestica u zraku

Propust koji je uobičajan jeste neadekvatno nošenje maske, te ukoliko želimo da maska ima potpun učinak, potrebno se pridržavati pravila nošenja istaknutih na pakovanju.

Pri kupovini obavezno obratite pažnju o roku trajanja respiratorne maske!

kako se mjeri nivo zagađenosti zraka?

Alat koji se koristi za upozoravanje javnosti o količini zagađenosti zraka jeste Indeks kvaliteta zraka (AQI). Računa se na bazi 5 kriterijskih polutanata (PM, O3, NO2, SO2, CO), a uzima se ona koncentracija koja ima najviši indeks. AQI preporučuje korake koji se mogu poduzeti da bi se smanjila dnevna izloženost zagađenju.

Indeks AQI pretvara koncentracije polutanata u broj na skali od 0 do 500:

5 kriterijskih polutanata na bazi kojih se računa AQI su:

  • Prašina (PM)
  • Ozon (O3)
  • Sumpordioksid (SO2)
  • Azotni dioksid (NO2)
  • Ugljen monoksid (CO)

(1)ppm = parts per million; μg/m3= mikrogramapokubnom metru; ppb = parts per billion

(2)1-h O3AQI izračunat za mali broj područja gdje bi bilo predostrožnije i gdje je8-h O3AQI >301

(3)SO2AQI vrijednosti >200 se računaju sa 24-h SO2koncentracijama

Solomaheri koji žele redovno pratiti kvalitet zraka, osnovne informacije u nekoliko BH gradova gdje postoje mjerači kvalitete zraka mogu vidjeti u nastavku. Za detaljnije informacije, kliknite na grad koji vas zanima.

Iz tog razloga u uslovima visoke zagađenosti boravak na otvorenom treba svesti na minimum, a predlaže se nositi respiratorne maske koje filtriraju 99% čestica iz zraka (veličine do 0.6 μm).
Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem ovog sajta se slažete sa korištenjem kolačića (cookies).