Impressum

Bau&Garten d.o.o.

Lužansko polje 9

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Tel.: +387 33 777 600

Fax: +387 33 777 601

E-mail: info@solomaher.ba

 

Društvo je registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu

MBS: 65-01-0475-12 (1-23644)

Porezni broj: 01354231

 

Raiffeisen Bank BiH: 1610000033420003

Unicredit bank: 3386902246773770

Intesa Sanpaolo Banka d.d.: 1549212007719090

Sparkasse Bank: 1994990050415378

 

ID broj: 4200488080001

PDV broj: 200488080001